RESTORE bACKUP

021-95119945

تماس رایگان

تهیه بک آپ در پنل plesk

ریستور کردن بک آپ در پنل plesk

برای بازگردانی بک آپی که تهیه کرده اید یا بک آپی که از سرور دیگر به این هاست منتقل کرده اید هم میتوانید طبق آموزش زیر اقدام فرمایید : نکته : در صورتی که بک آپ را از سرور دیگری منتقل کرده باشید پلسک آن سرور هم باید نسخه 12 باشد تا امکان ب
تیم توسعه و تحقیق جوان سرور ۲۷ مهر ۱۳۹۵ دیدگاه 0 پلسک , کنترل پنل ادامه مطلب