021-91300510

تماس رایگان

RESTORE bACKUP PLESK

تهیه بک آپ در پنل plesk

ریستور کردن بک آپ در پنل plesk

برای بازگردانی بک آپی که تهیه کرده اید یا بک آپی که از سرور دیگر به این هاست منتقل کرده اید هم میتوانید طبق آموزش زیر اقدام فرمایید : نکته : در صورتی که بک آپ را از سرور دیگری منتقل کرده باشید پلسک آن سرور هم باید نسخه 12 باشد تا امکان ب
تیم توسعه و تحقیق جوان سرور 18 October 2016 دیدگاه 4 پلسک , کنترل پنل ادامه مطلب