021-91300510

تماس رایگان

Network Configuration virtualizor

learn network configuration virtualizor

آموزش کانفیگ شبکه virtualizor برای دیتاسنتر هتزنر

learn network configuration virtualizor در این آموزش به تنظیمات شبکه دیتاسنتر هایی که باید NAT فعال باشد و در شبکه از NAT استفاده کرد مانند دیتاسنتر Hetzner میپردازیم. فیلد های زیر برای ساختن IP Pool به صورت زیر باید پر شود. Gateway : این گزینه باید اولین آیپی د
تیم توسعه و تحقیق جوان سرور 7 December 2016 دیدگاه 4 کنترل پنل , مقاله ادامه مطلب