021-91300510

تماس رایگان

mv replace linux

دستور انتقال فایل و پوشه های موجود در لینوکس

یکی از مشکلات اساسی دستور mv این است که اگر پوشه ای از قبل موجود باشد باقی اطلاعات را جایگزین اطلاعات قبلی نمی کند و بجای Replace کردن اررو  Directoy Not Empty را نشان میدهد. که برای انتقال اطلاعات و جایگزینی فایل های جدید در پوشه های قدیمی و موج
تیم توسعه و تحقیق جوان سرور 28 April 2015 دیدگاه 4 سیستم عامل , وب سرور ادامه مطلب