021-91300510

تماس رایگان

Learn E-mail Forwarder In Canel

ساخت ایمیل Forwarder در Cpanel

آموزش انتقال ایمیل دریافتی(Forwarder)به ایمیل های دیگر

ما در اینجا قصد داریم ساخت ایمیل Forwarder در Cpanel را به شما اموزش دهیم. با استفاده از Forwarders این امکان به شما داده می شود که یک کپی از ایمیلهای دریافتی شما گرفته شده و به ایمیل دیگری منتقل شود. این گزینه زمانیکه فردی چندین آدرس ایمیل داشته
تیم توسعه و تحقیق جوان سرور ۱۷ خرداد ۱۳۹۵ دیدگاه 4 سی پنل , وب سرور ادامه مطلب