021-91300510

تماس رایگان

Having access to the VPS in virtualizor

وارد شدن به VPS از پنل مدیریت در virtualizor

دسترسی داشتن به VPS از پنل مدیریت در virtualizor

خب برای دسترسی داشتن به پنل کامل کاربران از طریق پنل مدیریت از مسیر زیر استفاده می کنیم . چگونه وارد پنل مدیریت سرور مجازی بشویم؟ برای دسترسی داشتن به مسیر زیر می رویم : Virtualizor Admin Panel -> Virtual Servers -> List all در لیست ها بر روی ID که در ت
تیم توسعه و تحقیق جوان سرور 30 November 2016 دیدگاه 4 کنترل پنل , مجازی ساز ادامه مطلب