021-91300510

تماس رایگان

Fix Hide online user in IBSng

رفع عدم نمایش انلاین

آموزش برطرف کردن عدم نمایش یوزر آنلاین در IBSng

Fix Hide online user in IBSng   بمنظور این کار می بایست مطابق تصویر مقدار مشخص شده را به 2000 تغییر دهید . از مسیر زیر : setting --->Advanced Configuration به این ترتیب در بخش آنلاین یوزر یوزرهایی که به سیستم متصل میشوند تا پایان ارتباط آنلاین باقی خواهند
تیم توسعه و تحقیق جوان سرور 6 December 2016 دیدگاه 4 مقاله ادامه مطلب