Customize the display information and files

021-91015505

تماس رایگان

آموزش سفارشی کردن نمایش اطلاعات و فایل در htaccess

برای مخفی و یا سفارشی کردن نمایش اطلاعات در پوشه هایی که فایل index وجود ندارد میتوانید از این آموزش استفاده نمایید. آموزش سفارشی کردن نمایش اطلاعات و فایل در htaccess Customize the display information and files قبل از هر تغییری به موارد زیر دقت نمایید : -
تیم توسعه و تحقیق جوان سرور ۲۷ مهر ۱۳۹۵ دیدگاه 2 سی پنل ادامه مطلب