021-91300510

تماس رایگان

Cron Job Linux

انتقال فایل از یک هاست به هاست دیگر با cronjob

کران جاب (Cron Job) چیست ؟ شما قصد دارید در زمان های خاصی، عملی را به صورت متناوب انجام دهید. به عنوان مثال می خواهید برای تعدادی از کاربران خود ایمیل ارسال کنید، یکی از سرویس های خود را معلق (Suspend) کنید، برنامه خاصی برای سرور خود دارید
تیم توسعه و تحقیق جوان سرور ۱۱ آبان ۱۳۹۵ دیدگاه 4 کنترل پنل ادامه مطلب