021-91300510

تماس رایگان

Config server virtualization ip

آموزش کانفیگ شبکه CentOS 6.4

آموزش کانفیگ شبکه Centos روی سرور مجازی

برای وارد کردن Ip در Centos دو راه وجود دارد.(روی سرور مجازی) 1- در حال نصب میتوان شبکه Centos را کانفیگ کرد. 2- بعد از نصب سیستم عامل Centos که در این آموزش ما قصد داریم از همین مرحله شبکه Centos را کانفیگ کنیم .(Ip بدیم) ست کردن Ip به صورت دستی د
تیم توسعه و تحقیق جوان سرور 26 November 2016 دیدگاه 4 سنتوس , سیستم عامل ادامه مطلب