021-91300510

تماس رایگان

گرفتن بکاپ از سرور مجازی در virtualizor

بک آپ گرفتن سرور مجازی

آموزش بک آپ گرفتن از سرور مجازی در virtualizor

برای بکاپ گرفتن از سیستم virtualizor سه راه : localhost SSH FTP ایجاد سرور FTP و SSH در virtualizor شما برای اینکه بک آپ را در خارج از سرور خودتان داشته باشید و بر روی لوکال نباشد احتیاج به اضافه کردن سرور دارید که برای این منظور بروید به مسیر : Virtua
تیم توسعه و تحقیق جوان سرور 29 November 2016 دیدگاه 4 مجازی ساز , مقاله ادامه مطلب