021-91300510

تماس رایگان

پهنای باند در virtualizor

پهنای باند استفاده شده در virtualizor

میزان مصرف پهنای باند در virtualizor

برای اینکه از میزان مصرف پهانی باند در کنترل پنل virtualizor مطلع شویم باید مطابق تصاویر زیر عمل کنیم : سرور اصلی :   سرور مجازی :  
تیم توسعه و تحقیق جوان سرور 6 December 2016 دیدگاه 4 مجازی ساز , مقاله ادامه مطلب