021-91300510

تماس رایگان

وصل شدن به ریموت سرور ویندوز

آموزش وصل شدن به ریموت سرور ویندوز

آموزش وصل شدن به ریموت سرور ویندوز برای اتصال به سرور از طریق Remot Desktop connection مراحل زیر را دنبال فرمایید : ابتدا مسیر Start--->Run---> Remot Desktop connection و سپس گام اول : گام دوم : نکته *در صورتی که قبلا با یوزنام دیگری وارد شده اید مانن
تیم توسعه و تحقیق جوان سرور 2 December 2015 دیدگاه 4 ویندوز ادامه مطلب