021-91300510

تماس رایگان

مشاهده فضای اشغال شده در هاست

مشاهده میزان فضای استفاده شده در Cpanel

مشاهده فضای اشغال شده در هاست برای پاسخ به این سوال و جهت مشاهده میزان فضای استفاده شده در Cpanel میتوانید پس از ورود به کنترل پنل از کادر Files  گزینه Disk Space Usage را انتخاب نمایید .    مواردی  که معمولا حجم زیادی به خود اختصاص می دهند :  1-
تیم توسعه و تحقیق جوان سرور 4 June 2016 دیدگاه 4 سی پنل , وب سرور ادامه مطلب