021-91300510

تماس رایگان

فعال کردن پورت استاندارد وب در virtualizor

اضافه کردن پورت

آموزش فعال کردن پورت ها در virtualizor

برای فعال کردن پورت ها از دستورات زیر استفاده می کنیم : برای پورت 80 فایل زیر را ایجاد کنید : /usr/local/emps/etc/nginx/port-80.conf : برای فعال کردن پورت 443 این فایل را ایجاد کنید /usr/local/emps/etc/nginx/port-443.conf : بعد از ایجاد فایل باید سرویس Virtualizor ریست شود ب
تیم توسعه و تحقیق جوان سرور 29 November 2016 دیدگاه 4 مجازی ساز , مقاله ادامه مطلب