021-91300510

تماس رایگان

غیر فعال کردن ایمیل بروزرسانی وردپرس

غیر فعال کردن ایمیل بروزرسانی

آموزش غیر فعال کردن ایمیل بروز رسانی وردپرس

ایا میخواهید اعلان ایمیل بروز رسانی وردپرس را غیر فعال کنید؟ به طور پیشفرض وقتی که نسخه وردپرس شما بروز رسانی میشود یک ایمیل برای شما ارسال میشود.حالا شاید شما دنبال یک راه چاره باشید تا هرگاه نسخه وردپرس سایت شما بروز رسانی شد دی
تیم توسعه و تحقیق جوان سرور 29 August 2017 دیدگاه 4 وردپرس ادامه مطلب