021-91300510

تماس رایگان

دستور فهمیدن سایز پوشه در لینوکس

کد نمایش حجم پوشه و فایل در لینوکس

دوتا ار کاربردی ترین دستورات لینوکس که دانستن آنها برای هر شخصی که با لینوکس کار می کند لازم است رو در این مطلب توضیح می دهم. دستوری که اندازه یک پوشه را نشان می دهد « du » و دستوری که فضای خالی دیسک را نمایش می دهد« df » می باشد. تمامی ا
تیم توسعه و تحقیق جوان سرور 13 March 2015 دیدگاه 4 سیستم عامل , وب سرور ادامه مطلب