021-91300510

تماس رایگان

حمید محمدی - جوان سرور

در آوردن ای پی بلاک شده در سی پنل

در آوردن ای پی بلاک شده در سی پنل

در آوردن ای پی بلاک شده در سی پنل ابتدا وارد سی پنل خود می شوید. پس از آن به بخش ConfigServer Security & Firewall می روید.   وارد فایروال (csf - ConfigServer Firewall) - CSF خود شوید و در قسمت deny ip ، آی.پی های بلاک شده لیست شده است. در اینجا لیست آی پی ها
تیم توسعه و تحقیق جوان سرور 6 November 2015 دیدگاه 4 سی پنل , سیستم عامل ادامه مطلب