021-91300510

تماس رایگان

حملات در سرور مجازی DDOS

اتک دیداس

نحوه جلوگیری از حملات در سرور مجازی DDOS

دی داس نوعی از حملات هست که از طریق چندین هاست و یا سرور به سمت سرور و یا هاست دیگری بروی پورت های مختلفی انجام می شود اصل این روش کارکرد خاصی دارد که باعث می شود سرویس خاصی در سرور مقصد از کار افتاده و یا سرویسی از کار بیفتد تا امکان نف
تیم توسعه و تحقیق جوان سرور 3 March 2018 دیدگاه 4 سیستم عامل ادامه مطلب