021-91300510

تماس رایگان

بروزرسانی دایرکت ادمین

نحوه بروزرسانی دایرکت امین در ssh

به منظور آپدیت کردن کنترل پنل دایرکت ادمین باید از نرم افزار Putty به سرور خود کانکت شوید و دستورات زیر را وارد نمایید :   cd /usr/local/directadmin wget -O update.tar.gz https://www.directadmin.com/cgi-bin/daupdate?uid=ClientIDshoma\&lid=License_ID_Shoma tar xvzf update.tar.gz ./directadmin p cd scri
تیم توسعه و تحقیق جوان سرور 27 November 2016 دیدگاه 4 دایرکت ادمین , کنترل پنل ادامه مطلب