021-91300510

تماس رایگان

انواع RAID ها با مزایا و معایب

تکنولوژی RAID بهمراه مزایا و معایب آن

مروری بر تکنولوژی RAID (Raid (redundant array of Disks نوعی تکنولوژی است که باعث افزایش ظرفیت ذخیره سازی و بالا بردن اطمینان از طریق تکنیک های مرتب کردن دیسک ها به شکل آرایه می شود . آرایه ی RAID توسط چندین دیسک فیزیکی که با ساختار RAID مانند RAID0,RAID1 و .
تیم توسعه و تحقیق جوان سرور 22 November 2016 دیدگاه 4 مقاله ادامه مطلب