021-91300510

تماس رایگان

انواع ریدایرکت کردن

آموزش ریدایرکت اطلاعات یک آدرس به آدرسی دیگر

آموزش ریدایرکت اطلاعات یک آدرس به آدرسی دیگر

 ریدایرکت یا منتقل کردن اطلاعات یک آدرس به آدرسی دیگر ریدارکت به معنای راهنمایی به مکان جدید است. در اینترنت، ریدارکت Redirect مترادف است با انتقال بازدیدکننده به مکان جدید. به عبارت دیگر هر زمان شخص یا نرم افزاری به آدرسی وارد شود که
تیم توسعه و تحقیق جوان سرور 7 June 2016 دیدگاه 4 سی پنل , وب سرور ادامه مطلب