021-91300510

تماس رایگان

امینت سرور و هاست

مفاهیم امنیت شبکه

 امنیت شبکه - Network Security : پردازه ای است که طی آن یک شبکه در مقابل انواع مختلف تهدیدات داخلی و خارجی امن می شود. مراحل ایجاد امنیت :  1- شناسایی بخشی که باید تحت محافظت قرار گیرد.  2- تصمیم گیری درباره  مواردی که باید در مقابل آنها از بخش
تیم توسعه و تحقیق جوان سرور 22 November 2016 دیدگاه 4 مقاله ادامه مطلب