021-91300510

تماس رایگان

اموزش فعال کردن کارت صدا ویندوز

فعال کردن کارت صدا در سرور مجازی ویندوز

فعال کردن کارت صدا در سرور مجازی ویندوز 2008 و 2003 به نحو زیر می باشد جهت فعال سازی کارت صدا در ویندوز سرورهای که توسط esxi مجازی سازی شده است مراحل زیر را طی نمایید: ویندوز سرور 2003 1- به مسیر Start >> Programs >> Administrative Tools >> Terminal Services
تیم توسعه و تحقیق جوان سرور 23 July 2016 دیدگاه 4 ویندوز ادامه مطلب