021-91300510

تماس رایگان

اضافه کردن IP Pool در virtualizor

نحوه اضافه کردن IP Pool در virtualizor

نحوه اضافه کردن IP Pool در virtualizor

IP Pool : یک مجموعه ای از IP ها هست که میتوان درهنگام ساخت VPS مود استفاده قرار بگیرد. شما باید برای هر سرور یک IP Pool ایجاد کنید به طوری که مشکل اتصال با سرور مجازی شما نداشته باشد. شما میتوانید Netmask, Gateways و Name Servers برای آیپی هاتون تعریف کنید
تیم توسعه و تحقیق جوان سرور 15 December 2016 دیدگاه 4 مجازی ساز , مقاله ادامه مطلب