021-91300510

تماس رایگان

آموزش نصب iis

اموزش نصب iis

آموزش نصب iis روی ویندوز ۲۰۰۸

برای نصب IIS از باید مانند مراحل زیر عمل کرد: Start Menu>Administrative Tools>Server Manager در این قسمت، دستور“Add Roles” را در قسمت Roles انتخاب کنید. در این صفحه می توان برای نصب IIS یا همان Web Server، آن را در صفحه Server Roles انتخاب کنید بر روی next کلیک نمایید.
تیم توسعه و تحقیق جوان سرور 3 July 2015 دیدگاه 4 وب سرور , ویندوز ادامه مطلب