021-91300510

تماس رایگان

آموزش جامع سی پنل

آموزش ایجاد فیلتر برای ایمیل در سی پنل

در برخی موارد ممکن است که بخواهید رفتار خاصی با برخی از ایمیل ها صورت گیرد که در این صورت میتوانید مطابق با آموزش زیر برای آن یک فیلتر ایجاد نمایید.(اختصاصی کردن ایمیل) برای این کار در منوی mail روی email filters کلیک کنید.  نکته : (این مور
تیم توسعه و تحقیق جوان سرور 6 June 2016 دیدگاه 4 سی پنل , وب سرور ادامه مطلب