021-91300510

تماس رایگان

آموزش تغییر DNS های دامنه در ایرنیک

آموزش تغییر DNS های دامنه در ایرنیک

آموزش تغییر DNS های دامنه در ایرنیک

نحوه تغییر DNS های یک دامنه در ایرنیک در این آموزش شما با نحوه ی تغییر DNS های دامنه در ایرنیک آشنا خواهید شد. در برخی مواقع نیاز است DNS های دامنه ی خود را تغییر دهیم . برای مثال با خرید هاست جدید از میزبان فا می بایست DNS های خود را مطابق DNS
Amin Javanmard 8 May 2019 دیدگاه 4 دامنه ادامه مطلب