021-91300510

تماس رایگان

آموزش تغییر پرمیژن فایل ها از طریق SSH

آموزش تغییر پرمیشن به فایل ها از طریق SSH

تغییر پرمیژن فایل ها از طریق SSH برای تغییر پرمیژن تمام فایل ها از دستور زیر استفاده کنید : chmod 755 * در صورتی که می خواهید زیر شاخه ها یا همان sub directory ها نیز شامل تغییرات شوند از دستور زیر استفاده نمایید : chmod -R 755 * برای تغییر پرمی
تیم توسعه و تحقیق جوان سرور 21 December 2016 دیدگاه 4 سیستم عامل , مجازی ساز ادامه مطلب