021-91300510

تماس رایگان

آموزش تصویری کار با کنترل پنل virtualizor

آموزش حالت نجات Rescue Mode در پنل virtualizor

آموزش حالت نجات در پنل virtualizor + برداشت اطلاعات

خب قبل از آموزش باید گفت که حالت نجات (Rescue Mode) یعنی اینکه کاربران می توانند در شرایط بحرانی مانند خرابی سرور و کرش کردن سرور اطلاعات مهم را از سرور بردارند. این حالت بر روی تمامی سروها از قبل تعبیه شده است که کاربر در هر شرایطی مشکل
تیم توسعه و تحقیق جوان سرور 30 November 2016 دیدگاه 4 کنترل پنل , مجازی ساز ادامه مطلب