021-91300510

تماس رایگان

تحریم دامنه های ایرانیان توسط ریسلو

باتوجه به تحریم کاربران ایرانی توسط سایت ریسلو (Realtime Register) باید دامنه ها به رجیسترار دیگری منتقل شوند. (این اطلاعیه فقط برای دامنه های بین المللی میباشد و ارتباطی به دامنه های IR ندارد. دامنه های ملی هیچ مشکلی ندارند)

تحریم دامنه های ایرانیان توسط ریسلو

 

باتوجه به تحریم کاربران ایرانی توسط سایت ریسلو (Realtime Register) باید دامنه ها به رجیسترار دیگری منتقل شوند. (این اطلاعیه فقط برای دامنه های بین المللی میباشد و ارتباطی به دامنه های IR ندارد. دامنه های ملی هیچ مشکلی ندارند)

جهت انتقال دامنه به رجیسترار جدید در صورت وجود فاکتور اون رو پرداخت کنید در غیر اینصورت به میزان هزینه دامنه پنلتون رو شارژ کنید سپس طی تیکت بهمون اطلاع بدید

هزینه انتقال معادل هزینه تمدید است و دامنه پس از انتقال بمدت ۱ سال تمدید میشود
انتقال توسط ما انجام میشود. حدود ۱ تا ۷ روز پس از پرداخت صورتحسابِ تمدید، دامنه به رجیسترار جدید منتقل و تمدید میشود.
دامنه در حین انتقال یا پس از آن قطع نمیشود.
زمان باقیمانده فعلی دامنه محفوظ خواهد ماند.

طبق اطلاعیه ریسلو دامنه ها تا ۹ ماه آینده باید به رجیسترار جدید منتقل شوند. در طول این مدت دامنه ها در پنل فعلی (ریسلو) قابل مدیریت هستند ولی با توجه به محدودیت هایی که ریسلو برای شارژ پنل و تمدید اعمال میکند بهتر است سریعتر انتقال انجام شود.

دیدگاه خود را بنویسید