021-91300510

تماس رایگان

آموزش انتقال فایل از طریق اف تی پی در لینوکس

آموزش انتقال فایل از طریق اف تی پی در لینوکس

انتقال فایل از طریق FTP

وارد Command Line سرور خودتون بشید ( Command prompt در Windows و یا Shell در Linux )

آموزش انتقال فایل از طریق اف تی پی در لینوکس

با وارد کردن دستور :

با Username & password اکانت FTP در سرور مقصد ،به سرور قبلی Connect شوید .

با دستو رزیر مسیر دانلود فایل در سرور مقصد ( VPS جدید شما ) را تعیین کنید . ( مربوط به سرور مبدا )

 lcd /path 

با فرمان زیر به فولدر/دایرکتوری مورد نظر خودتون تغییر مکان بدید . (مربوط به سرور مقصد )

cd /path 

دستور زیر محتوای فولدر / دایرکتوری مورد نظر را مشاهده کنید .

ls

با دستور زیر فایل مورد نظر را بر روی سرور مقصد Download کنید .

 mget /path/yourfile

و سایر دستورات عمومی و پرکاربرد FTP به شرح زیر است :

* open - opens a connection to the specified machine.
* cd - change directory on the remote machine.
* lcd - change directory on the local machine.
* pwd - print working directory on the remote machine.
* ls - short directory listing on the remote machine.
* lls - short directory listing on the remote machine.
* dir - long directory listing on the local machine.
* ascii - set ascii transfer type (for text files).
* binary (or image) - set binary transfer type (for binary data, executable files, gzipped files etc.).
* get - copy file from the remote machine to the local machine, or append "-" after the filename to display the contents of a remote file on your screen (e.g. the command get 00README - will display the 00README file of the current directory to your local screen).
* put - copy file from the local machine to the remote machine.
* mget - as for get, but copies multiple files.
* mput - as for put, but copies multiple files.
* close - disconnects from the remote machine.
* quit - terminate FTP session and exit
تیم توسعه و تحقیق جوان سرور 21 December 2016 دیدگاه 4 سیستم عامل

دیدگاه خود را بنویسید