آموزش انتقال فایل از طریق اف تی پی در لینوکس

021-95119945

تماس رایگان

آموزش انتقال فایل از طریق اف تی پی در لینوکس

انتقال فایل از طریق FTP

وارد Command Line سرور خودتون بشید ( Command prompt در Windows و یا Shell در Linux )

آموزش انتقال فایل از طریق اف تی پی در لینوکس

با وارد کردن دستور :

با Username & password اکانت FTP در سرور مقصد ،به سرور قبلی Connect شوید .

با دستو رزیر مسیر دانلود فایل در سرور مقصد ( VPS جدید شما ) را تعیین کنید . ( مربوط به سرور مبدا )

 lcd /path 

با فرمان زیر به فولدر/دایرکتوری مورد نظر خودتون تغییر مکان بدید . (مربوط به سرور مقصد )

cd /path 

دستور زیر محتوای فولدر / دایرکتوری مورد نظر را مشاهده کنید .

ls

با دستور زیر فایل مورد نظر را بر روی سرور مقصد Download کنید .

 mget /path/yourfile

و سایر دستورات عمومی و پرکاربرد FTP به شرح زیر است :

* open - opens a connection to the specified machine.
* cd - change directory on the remote machine.
* lcd - change directory on the local machine.
* pwd - print working directory on the remote machine.
* ls - short directory listing on the remote machine.
* lls - short directory listing on the remote machine.
* dir - long directory listing on the local machine.
* ascii - set ascii transfer type (for text files).
* binary (or image) - set binary transfer type (for binary data, executable files, gzipped files etc.).
* get - copy file from the remote machine to the local machine, or append "-" after the filename to display the contents of a remote file on your screen (e.g. the command get 00README - will display the 00README file of the current directory to your local screen).
* put - copy file from the local machine to the remote machine.
* mget - as for get, but copies multiple files.
* mput - as for put, but copies multiple files.
* close - disconnects from the remote machine.
* quit - terminate FTP session and exit
تیم توسعه و تحقیق جوان سرور ۱ دی ۱۳۹۵ دیدگاه 0 سیستم عامل

Comments are closed.