021-91300510

تماس رایگان

آموزش کانفیگ شبکه virtualizor برای دیتاسنتر هتزنر

آموزش کانفیگ شبکه virtualizor برای دیتاسنتر هتزنر

learn network configuration virtualizor

در این آموزش به تنظیمات شبکه دیتاسنتر هایی که باید NAT فعال باشد و در شبکه از NAT استفاده کرد مانند دیتاسنتر Hetzner میپردازیم.

فیلد های زیر برای ساختن IP Pool به صورت زیر باید پر شود.

Gateway : این گزینه باید اولین آیپی در رنج شبکه هتزنر باشد که هنگام تحویل رنج IP برای شما ایمیل میشود.

Netmask : این گرینه باید حتما به صورت 255.255.255.0 باشد.

Nat : این گزینه را تیک بزنید و حتما فعال کنید.

Adding ip : رنج خود را در IP Pool اضافه کنید (عکس زیر)

learn network configuration virtualizor

 

توجه داشته باشید IP تکی نمی تواند در NAT IP Pool اضافه شود و فقط رنج IP می تواند اضافه شود که همان لیست IP های قابل استفاده

هست که توسط هتزنر ارسال میشود.

تیم توسعه و تحقیق جوان سرور 7 December 2016 دیدگاه 4 کنترل پنل , مقاله

دیدگاه خود را بنویسید