آموزش کانفیگ شبکه virtualizor برای دیتاسنتر هتزنر

021-95119945

تماس رایگان

آموزش کانفیگ شبکه virtualizor برای دیتاسنتر هتزنر

learn network configuration virtualizor

در این آموزش به تنظیمات شبکه دیتاسنتر هایی که باید NAT فعال باشد و در شبکه از NAT استفاده کرد مانند دیتاسنتر Hetzner میپردازیم.

فیلد های زیر برای ساختن IP Pool به صورت زیر باید پر شود.

Gateway : این گزینه باید اولین آیپی در رنج شبکه هتزنر باشد که هنگام تحویل رنج IP برای شما ایمیل میشود.

Netmask : این گرینه باید حتما به صورت 255.255.255.0 باشد.

Nat : این گزینه را تیک بزنید و حتما فعال کنید.

Adding ip : رنج خود را در IP Pool اضافه کنید (عکس زیر)

learn network configuration virtualizor

 

توجه داشته باشید IP تکی نمی تواند در NAT IP Pool اضافه شود و فقط رنج IP می تواند اضافه شود که همان لیست IP های قابل استفاده

هست که توسط هتزنر ارسال میشود.

تیم توسعه و تحقیق جوان سرور ۱۷ آذر ۱۳۹۵ دیدگاه 0 کنترل پنل , مقاله

Comments are closed.