021-91300510

تماس رایگان

آموزش نصب و راه اندازی SQL Server Express 2008 R2

آموزش نصب و راه اندازی SQL Server Express 2008 R2

جهت نصب پایگاه داده Sql Express 2008 R2 می بایست ابتدا نسبت به نصب .NET Frameworks در سرور مجازی خود اقدام نمایید.

آموزش نصب و راه اندازی SQL Server Express 2008 R2

پس از پایان نصب .NET Frameworks ابتدا به سرور مجازی خود ریموت زده و نسبت به دانلود بسته نصب Sql Express از سایت مایکروسافت اقدام و پس از

دانلود آن در سرور مجازی خود، فایل ذخیره شده را اجرا نمایید.

نکته : پیشنهاد می شود در صورتی که نیاز به نصب SQL Server Management Studio جهت مدیریت دیتابیس سرور خود را دارید نسخه SQLEXPRWT_x64_ENU.exe را

دانلود نمایید.

 

راهنمای نصب SQL Server Express 2008 R2

برای آغاز نصب، مطابق تصویر زیر گزینه New installation or add features to an existing installation   را انتخاب نمایید.

راهنمای نصب SQL Server Express 2008 R2

پس از زدن تیک پذیرش مفاد موافقت نامه نصب، روی گزینه Next کلیک نمایید.

راهنمای نصب SQL Server Express 2008 R2

و صبر کنید تا کپی Setup Support Files انجام گردد:

راهنمای نصب SQL Server Express 2008 R2

در این مرحله مطابق تصویر زیر ویژگی های مورد نظر را انتخاب نموده و روی Next  کلیک کنید.

راهنمای نصب SQL Server Express 2008 R2

در این مرحله نیز همانند تصویر زیر ویژگی های مورد نظر را انتخاب نموده و روی Next  کلیک کنید.

راهنمای نصب SQL Server Express 2008 R2

در مرحله پیکربندی سرور، مطابق شکل زیر ویژگی های مورد نظر را انتخاب نموده و رویNext  کلیک کنید.

راهنمای نصب SQL Server Express 2008 R2

در مرحله پیکربندی موتور پایگاه داده، در قسمت احراز هویت (Authentication Mode ) گزینه Mixed Mode  را انتخاب نموده و رمزی پیچیده برای کاربر Administrator تنظیم نمایید.

راهنمای نصب SQL Server Express 2008 R2

در مرحله تنظیمات گزارش دهی خطا به مایکروسافت در صورت تمایل گزینه ارسال را انتخاب و روی گزینه Next کلیک نمایید.

 راهنمای نصب SQL Server Express 2008 R2

در اینجا تنظیمات نصب پایان یافته و عملیات نصب آغاز میگردد :

راهنمای نصب SQL Server Express 2008 R2

در پایان و پس از دریافت پیغام نصب موفقیت آمیز”Your SQL Server 2008 R2 Installation completed successfully  “، روی گزینه Close کلیک نمایید.

راهنمای نصب SQL Server Express 2008 R2

 

تیم توسعه و تحقیق جوان سرور 7 December 2016 دیدگاه 4

دیدگاه خود را بنویسید