021-91300510

تماس رایگان

آموزش نصب PHP فالکون در دبیان

PHP Phalcon یک فریمورک وب PHP بر پایه MVC است که در سال 2012 به صورت کامل تحت لایسنس BSD به صورت متن باز ارائه شد. این فریمورک با استفاده از زبان C و Zephir نوشته شده و سیاست کاری آن بر پایه کاهش منابع سرور و همچنین افزایش سرعت و کارایی PHP می‌باشد.

آموزش نصب PHP فالکون در دبیان

معرفی کوتاه از PHP Phalcon

PHP Phalcon یک فریمورک وب PHP بر پایه MVC است که در سال 2012 به صورت کامل تحت لایسنس BSD به صورت متن باز ارائه شد. این فریمورک با استفاده از زبان C و Zephir نوشته شده و سیاست کاری آن بر پایه کاهش منابع سرور و همچنین افزایش سرعت و کارایی PHP می‌باشد.

آموزش نصب PHP فالکون در دبیان 9
در ابتدا و قبل از نصب PHP Phalcon شما باید نسخه مورد نظر PHP ، آپاچی و MySQL خود را بر روی سرور نصب کرده باشید و سپس در انتها PHP Phalcon را نصب نمایید.

بنابراین پیشنهاد می‌نماییم ابتدا به مطلب آموزش نصب استک LAMP در دبیان 9 مراجعه کرده و سپس به ادامه این مطلب و نصب فالکون نیز بپردازید.

حال برای سادگی کار قصد داریم در این مطلب به سرعت به نصب موارد ذکر شده پرداخته و در پایان PHP Phalcon را نصب نماییم.

ابتدا دستورات زیر را وارد کرده تا پیش‌نیازها نصب شوند.

apt install ca-certificates apt-transport-https

پس از نصب موارد بالا ، دستورات زیر را وارد کرده تا پکیج PHP 5.6 نصب گردد. در این بخش شما می‌توانید از PHP مورد نظر خود نیز استفاده نمایید.

wget -q https://packages.sury.org/php/apt.gpg -O- | sudo apt-key add -
echo "deb https://packages.sury.org/php/ stretch main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/php.list
apt update
apt install php php-curl php-gd php-json php-mbstring

سپس دستور زیر را وارد کرده تا آپاچی 2 نصب گردد

apt install apache2 libapache2-mod-php

حال MySQL را نصب کرده تا سرور آماده نصب PHP فالکون گردد.

apt install mysql-server php-mysql

به این ترتیب سرور آماده نصب و راه‌اندازی PHP Phalcon نیز می‌باشد. برای این امر دستور زیر را وارد کرده تا PHP Phalcon نصب گردد.

apt install php-phalcon

پس از اتمام ، فریمورک PHP Phalcon آماده استفاده بوده و شما نیز می‌توانید از آن بهره ببرید.

برای تست صحت و سلامت آن نیز می‌توانید از تابع info.php استفاده نمایید و وضعیت سرور خود را مشاهده کنید.

تیم توسعه و تحقیق جوان سرور 6 April 2019 دیدگاه 4 لینوکس

دیدگاه خود را بنویسید