021-91300510

تماس رایگان

آموزش برطرف کردن عدم نمایش یوزر آنلاین در IBSng

آموزش برطرف کردن عدم نمایش یوزر آنلاین در IBSng

Fix Hide online user in IBSng

 

بمنظور این کار می بایست مطابق تصویر مقدار مشخص شده را به 2000 تغییر دهید .

از مسیر زیر :

setting —>Advanced Configuration

به این ترتیب در بخش آنلاین یوزر یوزرهایی که به سیستم متصل میشوند تا پایان ارتباط آنلاین باقی خواهند ماند.

رفع عدم نمایش انلاین

 

تیم توسعه و تحقیق جوان سرور 6 December 2016 دیدگاه 4 مقاله

دیدگاه خود را بنویسید