021-91300510

تماس رایگان

آموزش کانفیگ شبکه Centos روی سرور مجازی

آموزش کانفیگ شبکه Centos روی سرور مجازی

برای وارد کردن Ip در Centos دو راه وجود دارد.(روی سرور مجازی)

1- در حال نصب میتوان شبکه Centos را کانفیگ کرد.

2- بعد از نصب سیستم عامل Centos که در این آموزش ما قصد داریم از همین مرحله شبکه Centos را کانفیگ کنیم .(Ip بدیم)

آموزش کانفیگ شبکه CentOS 6.4

ست کردن Ip به صورت دستی در سرور مجازی

پس از کنسول کردن به سرور دستورات زیر را وارد می کنیم .(لازم به ذکر است که با دستور setup نیز امکان کانفیگ وجود دارد/تصویر زیر)

آموزش کانفیگ شبکه CentOS 6.4

 

nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

پس از وارد کردن کد بالا ما به قسمت تنظیمات شبکه متصل میشویم :

nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
DEVICE=eth0
BOOTPROTO=none
ONBOOT=yes
USERCTL=no
IPV6INIT=no
PEERDNS=yes
TYPE=Ethernet
NETMASK=255.255.255.255
IPADDR=IP VPS
GATEWAY=Your-GW
ARP=yes

 توجه داشته باشید که اگر در این قسمت گزینه ONBOOT=no بود را به “Yes” و قسمت های IPADDR ، GATEWAY و Netmask را تکمیل نمایید .

مثال :

 

NETMASK=255.255.255.0
IPADDR=192.168.1.50
GATEWAY=192.168.1.1

پس از اعمال تغییرات کلید Cntrl+x و بعد کلید Y را بزنید تا ذخیره شود .

خب برای تنظیم DNS ها نیز دستورات زیر را وارد نمایید :

 

nano /etc/resolv.conf
nameserver 8.8.8.8
nameserver 4.2.2.4

کلید Cntrl+x و بعد کلید Y را بزنید تا ذخیره شود .

نکته :
برای ریستارت کردن سرویس میتوانید دستور زیر را وارد نمایید :

service network restart
تیم توسعه و تحقیق جوان سرور 26 November 2016 دیدگاه 4 سنتوس , سیستم عامل

دیدگاه خود را بنویسید