آموزش تغییر پرمیشن به فایل ها از طریق SSH

021-95119945

تماس رایگان

آموزش تغییر پرمیشن به فایل ها از طریق SSH

تغییر پرمیژن فایل ها از طریق SSH

برای تغییر پرمیژن تمام فایل ها از دستور زیر استفاده کنید :

chmod 755 *

در صورتی که می خواهید زیر شاخه ها یا همان sub directory ها نیز شامل تغییرات شوند از دستور زیر استفاده نمایید :

chmod -R 755 *

برای تغییر پرمیژن یک فایل خاص مانند php از دستور زیر استفاده نمایید:

find /PATH -type f -iname "*.php" -exec chmod 0644 {} +

به جای PATH مسیر مورد نظر را وارد کنید.

تیم توسعه و تحقیق جوان سرور ۱ دی ۱۳۹۵ دیدگاه 0 سیستم عامل , مجازی ساز

Comments are closed.