021-91300510

تماس رایگان

آموزش بک آپ گرفتن از سرور مجازی در virtualizor

آموزش بک آپ گرفتن از سرور مجازی در virtualizor

برای بکاپ گرفتن از سیستم virtualizor سه راه :

localhost

SSH

FTP

ایجاد سرور FTP و SSH در virtualizor

شما برای اینکه بک آپ را در خارج از سرور خودتان داشته باشید و بر روی لوکال نباشد احتیاج به اضافه کردن سرور دارید که برای این منظور بروید به مسیر :

Virtualizor Admin Panel -> Servers -> Add backup server

سرور مورد نظر را در قسمت Type انتخاب کنید که SSH نیاز دارید یا FTP

پیکربندی فرکانس پشتیبان گیری

بعد از اضافه کردن سرور بک آپ شما نیاز دارید تا سیستم بک آپ گیری virtualizor را تنظیم کنید که چگونه شروع به گرفتن بک آپ گیری کند .

به مسیر زیر برید :

Virtualizor Admin Panel -> Backups (Menu) -> VPS Backup Settings

پس از وارد شدن تصویری مثل عکس زیر نمایان میشود :

بک آپ گرفتن سرور مجازی

توضیحات :

Backup Type : در این قسمت مشخص میکنید که بک را بر روی لوکال نیاز دارید با بر روی FTP یا SSH

Backup Server: در این قسمت اگر بک آپ را بر روی FTP و SSH نیاز دارید باید اون بک آپ سروری که در اول آموزش خدمت شما عرض شد انتخاب کنید.

Backup Frequency: در این قسمت زمان بک اپ گیری را انتخاب میکنید.

بک آپ گیری ساعتی مثلا هر دو ساعت یکبار:

بک آپ گرفتن سرور مجازی

بک آپ گیری روزانه که شما ساعت مورد نظر در طول روز را مشخص میکنید :

بک آپ گرفتن سرور مجازی

بک آپ گیری هفتگی که شما ساعت و روز مورد نظر در طول هفته را مشخص میکنید :

بک آپ گرفتن سرور مجازی

بک آپ گیری ماهانه که شما ساعت مورد نظر در اون روز ماه را مشخص میکنید :

بک آپ گرفتن سرور مجازی

Idle : در این گزینه فرایند بک آپ گیری زمانی ادامه پیدا میکند که درخواست دیگری بر روی هارد نباشد.

Best Effort : یک حد متوسط از اولویت درخواست بر روی هارد را دارد.

Real Time : فرایند پشتیبان گیری اولین و بالاترین اولویت درخواست بر روی هارد را دارد.

VPS Backup List : این گزینه سرورهای مجازی که میتوانید بک آپ گیری کنید نشان میدهد و اگر نیاز دارید

تنها یک سرور و سرورهای خاصی بک آپ گیری شوند میتوانید از این قسمت انتخاب کنید.

VPS Backup Logs : در این قسمت لاگ های بک آپ گیری را نشان میدهد که اگر اروری بود نسبت به رفع اون اقدام کنید.

شما این لاگ هم در آدرس /var/log/virtualizor-backups.log میتوانید ببینید.

Starting immediate backup : بعد از کامل کردن تمام گرینه های مورد نظر و ذخیر کردن تنظیمات میتوانید برای اجرا کردن سریع بک آپ در همان لحظه

بر روی این گزینه کلیک کنید و یا دستور زیر را در لینوکس اجرا کنید:

/usr/local/emps/bin/php /usr/local/virtualizor/scripts/vpsbackups.php
تیم توسعه و تحقیق جوان سرور 29 November 2016 دیدگاه 4 مجازی ساز , مقاله

دیدگاه خود را بنویسید