021-91300510

تماس رایگان

آموزش گرفتن بک آپ و ریستور از IBSng

آموزش گرفتن بک آپ و ریستور از IBSng

تهیه نسخه پشتیبانی برای آن دسته از کسانی که اطلاعات مهمی دارند از اهمیت زیادی برخورد دار است .

در این آموزش نحوه گرفتن نسخه پشتیبان از دیتابیس IBSng را ارائه می دهیم .

ibsng backup

برای گرفتن بک اپ از دیتایس IBSng دستورات زیر را وارد کنید :

su - postgres
Backup :
pg_dump  IBSng  >  IBSng.bak
Restore :  
psql  IBSng   <   IBSng.bak
Or
Restore:
psql   -d  IBSng  -f  IBSng.bak
logout

نکته : بر روی سیستمی که می خواهید دیتابیس را برگردانید در زمان نصب IBSng مرحله سوم یعنی Import Tables and Continue را انجام ندهید و گزینه

continue را انتخاب کنید. یا اگر IBSng از قبل نصب شده می بایست دیتابیس رو پاک و مجدد ایجاد کنید و بعد از آن پشتیبان را برگردانید.

dropdb IBSng
createdb IBSng

و برای نمایش لیست دیتابیس ها میتوان از دستور زیر استفاده نمایید :

psql  -l

پیروز باشید .

تیم توسعه و تحقیق جوان سرور 27 November 2016 دیدگاه 4 مقاله

دیدگاه خود را بنویسید