آموزش فعال کردن پورت ها در virtualizor

021-95119945

تماس رایگان

آموزش فعال کردن پورت ها در virtualizor

برای فعال کردن پورت ها از دستورات زیر استفاده می کنیم :

برای پورت 80 فایل زیر را ایجاد کنید :

/usr/local/emps/etc/nginx/port-80.conf :

برای فعال کردن پورت 443 این فایل را ایجاد کنید

/usr/local/emps/etc/nginx/port-443.conf :

بعد از ایجاد فایل باید سرویس Virtualizor ریست شود با دستور زیر :

root> service virtualizor restart

اضافه کردن پورت

تیم توسعه و تحقیق جوان سرور ۹ آذر ۱۳۹۵ دیدگاه 0 مجازی ساز , مقاله

Comments are closed.