021-91300510

تماس رایگان

دسترسی داشتن به VPS از پنل مدیریت در virtualizor

دسترسی داشتن به VPS از پنل مدیریت در virtualizor

خب برای دسترسی داشتن به پنل کامل کاربران از طریق پنل مدیریت از مسیر زیر استفاده می کنیم .

چگونه وارد پنل مدیریت سرور مجازی بشویم؟

برای دسترسی داشتن به مسیر زیر می رویم :

Virtualizor Admin Panel -> Virtual Servers -> List all

در لیست ها بر روی ID که در تصویر زیر مشخص شده است کلیک کرد و وارد VPS شوید :

وارد شدن به VPS از پنل مدیریت در virtualizor

تیم توسعه و تحقیق جوان سرور 30 November 2016 دیدگاه 4 کنترل پنل , مجازی ساز

دیدگاه خود را بنویسید