021-91300510

تماس رایگان

نصب و فعال سازی DKIM و SPF در Cpanel

نصب و فعال سازی DKIM و SPF در Cpanel

نصب و فعال سازی DKIM و SPF در Cpanel

برای اضافه کردن SPF برای یک اکانت دستور زیر را استفاده کنید:
/usr/local/cpanel/bin/spf_installer username
به جای username نام user مورد نظر را وارد کنید.

کانفیگ سرور ایمیل در سی پنل

برای اضافه کردن SPF برای تمام اکانت ها دستور زیر را استفاده کنید:
for USER in /var/cpanel/users/*; do /usr/local/cpanel/bin/spf_installer “${USER##*/}”; done

برای اضافه کردن DKIM برای یک اکانت از دستور زیر را استفاده کنید:

/usr/local/cpanel/bin/dkim_keys_install username

برای اضافه کردن DKIM برای تمام اکانت ها دستور زیر را استفاده کنید:
for USER in /var/cpanel/users/*; do /usr/local/cpanel/bin/dkim_keys_install “${USER##*/}”; done

نصب و راه اندازی سرور ایمیل

خرید سرور ایمیل مارکتینگ

 

تیم توسعه و تحقیق جوان سرور 3 July 2015 دیدگاه 4 سنتوس , سیستم عامل , وب سرور

دیدگاه خود را بنویسید