021-91300510

تماس رایگان

نحوه پینگ گرفتن از ای پی

نحوه پینگ گرفتن از سایت

نحوه پینگ گرفتن از ای پی

ابتدا از منوی start قسمت accessories گزینه command prompt را انتخاب کنید ، سپس خط زیر را در محیط این نرم افزار تایپ نمایید.

 Ping ip -t

برای پینگ گرفتن از سایت هم میتونید به جای ای پی آدرس دامنه خود را وارد کنید

ping javanserver.com -t

توجه کنید که به جای ip باید آی پی سرور خود را وارد نمایید.
در صورتی که پاسخ (Replay) گرفتید یعنی سرور شما دردسترس است.

تصویر زیر بیانگر در دسترس بودن سرور است

در دسترس است

تصویر زیر نیز بیانگر عدم در دسترس بودن سرور با آی پی می باشد.

در دسترس نیست

تیم توسعه و تحقیق جوان سرور 2 October 2016 دیدگاه 4 ویندوز

دیدگاه خود را بنویسید