021-91300510

تماس رایگان

نحوه بروزرسانی دایرکت امین در ssh

نحوه بروزرسانی دایرکت امین در ssh

به منظور آپدیت کردن کنترل پنل دایرکت ادمین باید از نرم افزار Putty به سرور خود کانکت شوید و دستورات زیر را وارد نمایید :

 

cd /usr/local/directadmin

wget -O update.tar.gz https://www.directadmin.com/cgi-bin/daupdate?uid=ClientIDshoma\&lid=License_ID_Shoma

tar xvzf update.tar.gz

./directadmin p

cd scripts

./update.sh

service directadmin restart

تیم توسعه و تحقیق جوان سرور 27 November 2016 دیدگاه 4 دایرکت ادمین , کنترل پنل

دیدگاه خود را بنویسید