021-91300510

تماس رایگان

نحوه اضافه کردن IP Pool در virtualizor

نحوه اضافه کردن IP Pool در virtualizor

IP Pool : یک مجموعه ای از IP ها هست که میتوان درهنگام ساخت VPS مود استفاده قرار بگیرد.

شما باید برای هر سرور یک IP Pool ایجاد کنید به طوری که مشکل اتصال با سرور مجازی شما نداشته باشد.

شما میتوانید Netmask, Gateways و Name Servers برای آیپی هاتون تعریف کنید.

روش ساخت IP Pool :

مسیر زیر (عکس) را نبال کنید :

Virtualizor Admin -> IP Pool -> Create IP Pool

نحوه اضافه کردن IP Pool در virtualizor

آموزش اضافه کردن IP Pool در virtualizor

فیلدهای مود نیاز :

Type : در این قسمت نوع IP Pool را مشخص میکنید که در حالت پیش فرض IPV4 هست و برای استفاده از IPV6 سربرگ IPV6 را انتخاب کنید.

Server : در صورتی که شما سرورهای Slave داشته باشید شما باید انتخاب کنید کدام سرور از این IP Pool استفاده کند و اگر ندارید localhost را انتخاب

خواهید کرد.

Name : یک اسم ساده برای IP Pool مشخص کنید به صورتی که بتوانید در اینده تشخیص دهید برای کدام سرور هست.

Nameserver 1 : اولین نیم سرور در هنگام ایجاد سرور مجازی به سرور مجازی اختصاص خواهد داده شد.

Nameserver 2 : دومین نیم سرور در هنگام ایجاد سرور مجازی به سرور مجازی اختصاص خواهد داده شد.

First IP and Last IP : اگر شما در حال اضافه کردن یک رنج هستید شما میتوانید با تعیین کردن اولین و آخرین آیپی از رنج تمام رنج را اضافه کنید.

تنظیمات پیشرفته:

Enable NAT : اگر IP Pool از NAT استفاده میکند که بستگی به شبکه دیتاسنتر شما دارد باید این گزینه را فعال کنید که در آموزش های بعدی در مورد

NAT توضیح خواهم داد.

Use Routed Network : این گزینه برای شبکه هایی که احتیاج به route file دارند باید فعال باشد که بستگی به شبکه دیتاسنتر دارد با فعال بودن این گزینه

route file در سرور مجازی ایجاد خواهد شد مانند (/etc/sysconfig/network-scripts/route-DEVICE)

Enter IP : شبکه هایی هستند که احتیاج به مک اختصاصی همان دیتاسنتر را دارند که با وارد کردن آیپی و مک در این قسمت میتوانید اون دسته از آیپی

ها را ادد کنید.

تیم توسعه و تحقیق جوان سرور 15 December 2016 دیدگاه 4 مجازی ساز , مقاله

دیدگاه خود را بنویسید