021-91300510

تماس رایگان

میزان مصرف پهنای باند در virtualizor

میزان مصرف پهنای باند در virtualizor

برای اینکه از میزان مصرف پهانی باند در کنترل پنل virtualizor مطلع شویم باید مطابق تصاویر زیر عمل کنیم :

سرور اصلی :

پهنای باند استفاده شده در virtualizor

 

سرور مجازی :

 

پهنای باند استفاده شده در virtualizor

تیم توسعه و تحقیق جوان سرور 6 December 2016 دیدگاه 4 مجازی ساز , مقاله

دیدگاه خود را بنویسید