021-91300510

تماس رایگان

فعال کردن کارت صدا در سرور مجازی ویندوز

فعال کردن کارت صدا در سرور مجازی ویندوز

فعال کردن کارت صدا در سرور مجازی ویندوز 2008 و 2003 به نحو زیر می باشد

جهت فعال سازی کارت صدا در ویندوز سرورهای که توسط esxi مجازی سازی شده است مراحل زیر را طی نمایید:

ویندوز سرور 2003
1- به مسیر Start >> Programs >> Administrative Tools >> Terminal Services Configuration  بروید. ( در صورتی که Terminal Services Configuration در لیست نبود شما می توانید در RUN عبارت tscc.msc را تایپ کرده و کنید تا پنچره مربوط به آن باز شود)
2- درپنچره جدید باز شده در سمت راست برروی rdp-tcp راست کلیک کرده و روی properties کلیک نمایید.
3- در این قسمت برروی تب client setting  رفته  و در قسمت disable the following تیک جلوی Audio mapping  را برداشته (غیرفعال شود) و apply , سپس ok کنید

4- سرور را ریستارت نمایید تا تغییرات اعمال شود.

 

ویندوز سرور 2008

1- در ویندوز سرور 2008 می بایست به مسیر Start >> Programs >> Administrative Tools >>Terminal Services >> Terminal Services Configuration  بروید. ( در صورتی که Terminal Services Configuration در لیست نبود شما می توانید در RUN عبارت tsconfig.msc  را تایپ کرده و کنید تا پنچره مربوط به آن باز شود)
2- درپنچره جدید باز شده در سمت راست برروی rdp-tcp راست کلیک کرده و روی properties کلیک نمایید.

3- در این قسمت برروی تب client setting  رفته  و در قسمت disable the following تیک جلوی Audio mapping  را برداشته (غیرفعال شود) و apply , سپس ok کنید
4- سرور را ریستارت نمایید تا تغییرات اعمال شود.

تیم توسعه و تحقیق جوان سرور 23 July 2016 دیدگاه 4 ویندوز

دیدگاه خود را بنویسید