021-91300510

تماس رایگان

آموزش ساخت بانک اطلاعاتی و کاربر در کنترل پنل zpanel

آموزش ساخت بانک اطلاعاتی و کاربر در کنترل پنل zpanel

در این آموزش قصد داریم که نحوه ایجاد کاربر و بانک اطلاعاتی در کنترل پنل Zpanel بپردازیم. با ما همراه باشید . . .

نحوه ایجاد کاربر بانک اطلاعاتی درzpanel

1.جهت ایجاد بانک اطلاعاتی در کنترل پنل zpanel ابتدا به کنترل پنل ورود شوید در پنل خود در قسمت “Database Managment”  و بر روی “MySql User” کلیک

نمایید:

2. در این صفحه “نام کاربری” وارد کنید و دسترسی به کدام بانک اطلاعاتی را تعیین کنید و در آخر بر روی “Create” کلیک کنید:

توجه داشته باشید که :

پس از ایجاد کاربر در Zpanel بصورت خودکار رمز عبوری در نظر گرفته میشود.

نحوه ساخت بانک اطلاعاتی در کنترل پنل Zpanel

1. جهت ایجاد بانک اطلاعاتی در کنترل پنل zpanel ابتدا به کنترل پنل ورود شوید در پنل خود در قسمت “Database Managment”  و بر روی “MySql  Database

کلیک نمایید:

2.در صفحه بعد “نام بانک اطلاعاتی” را وارد نمایید:

و در پایان بر روی گزینه Create کلیک نمایید.

 

تیم توسعه و تحقیق جوان سرور 7 November 2016 دیدگاه 4 کنترل پنل

دیدگاه خود را بنویسید