021-91300510

تماس رایگان

ساختن یوزر جدید در ویندوز سرور

اضافه کردن یوزر ویندوز سرور

ساختن یوزر جدید در ویندوز سرور

برای اینکه امکان کانکت شدن همزمان چند کاربر به ویندوز سرور اضافه شود باید یوزر جدید ایجاد کنید

برای اضافه کردن یوزر جدید برای ورود به سرور ویندوز و استفاده از ریموت دسکتاپ و سایر امکانات به روش زیر میتوانید عمل کنید :

My Computer > right click > Manage > Local Users and Groups > Users  > right click > New user


پس از ایجاد یوزر هم میتونید در گروه ریموت دسکتاپ اون رو اضافه کنید تا امکان ریموت دسکتاپ هم به یوزر داده شود :

My Computer > right click > Manage > Local Users and Groups > Groups > Remote Desktop Users > right click > Add user to group


تغییر در سطح دسترسی یوزر در ویندوز سرور

در صورت نیاز به دادن دسترسی های ادمین به یوزر جدید ، میتوانید آنرا در گروه ادمین ها هم اضافه کنید :

My Computer > right click > Manage > Local Users and Groups > Groups > Administrators > right click > Add user to group

 

تیم توسعه و تحقیق جوان سرور 28 May 2016 دیدگاه 4 وب سرور , ویندوز

دیدگاه خود را بنویسید